Cannot hide address fields in the contact create command

Kuchta, Jiri Jiri.Kuchta at firma.seznam.cz
Thu Nov 22 12:14:00 CET 2018


Hello,


I have noticed there is an option to set address fields disclosure settings in the contact update command, but there is no such option in the create command.


Is there some reason for the commands to have different disclosure options?


Best regards,


Jiri Kuchta


Je dobré vědět, že tento e-mail a přílohy jsou důvěrné. Pokud spolu jednáme o uzavření obchodu, vyhrazujeme si právo naše jednání kdykoli ukončit. Pro fanoušky právní mluvy - vylučujeme tím ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti. Pravidla o tom, kdo u nás a jak vystupuje za společnost a kdo může co a jak podepsat naleznete zde<https://onas.seznam.cz/cz/podpisovy-rad-cz.html>

You should know that this e-mail and its attachments are confidential. If we are negotiating on the conclusion of a transaction, we reserve the right to terminate the negotiations at any time. For fans of legalese-we hereby exclude the provisions of the Civil Code on pre-contractual liability. The rules about who and how may act for the company and what are the signing procedures can be found here<https://onas.seznam.cz/cz/signature-rules.html>.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.nic.cz/pipermail/fred-users/attachments/20181122/7c55ca46/attachment.html>


More information about the fred-users mailing list